Uusi tieliikennelakiehdotus: Polkupyörästä maanteiden kuningas?

Rajoitukset ja kiellot eivät koskisi polkupyöriä
KUVA: Sebas Romero

Ehdotus uudeksi tieliikennelaiksi näyttää siltä, että se on monelta osin tehty polkupyöräilyn ehdoilla.

MP Maailman pääkirjoitus 6/2017

Uusi tieliikennelaki = Käkikellopeliappelsiini

Urbaanista sanakirjasta löytyy termi ”tehdä käkikellot” ja selitys sille: astua hissistä pois väärässä kerroksessa ja palata äkkiä takaisin hissiin. Juuri siltä näyttää Suomen hallituksen toiminta uuden tieliikennelain valmistelussa.

Käkikello-menetelmää käytettiin jo rikesakkojen korotuksen kanssa. Tehtiin ehdotus korotuksesta ja perusteltiin se ”hyvin”, jonka jälkeen todettiin rikesakkojen tuplaamisen pelkästään valtiontalouden paikkaamiseksi sotivan perustuslakia vastaan. Ja häntä koipien välissä peruttiin koko homma. Toinen erä käkikellopelissä nähtiin moottoripyörä- ja veneveron valmistelussa. Oho-ja-eiku, huomattiinkin ettei uusi vero tuottaisi valtiolle tuloja vaan päinvastoin pienentäisi niitä. Eikä mennyt kuin hetki, niin mikään hallituspuolueista ei enää edes tunnustanut keksineensä näin huonoa ideaa. 

Esitys uudeksi tieliikennelaiksi pitää sisällään mm. haltijavastuuseen siirtymisen sellaisissa rikkomuksissa, joista sanktiona on liikennevirhemaksu. Yksinkertaistaa byrokratiaa mutta on samalla perustuslain vastaista. Ei nimittäin kuulu oikeusvaltion periaatteisiin, että todistustaakka ja syyttömyyden todistaminen käännetään yksittäisen kansalaisen harteille. ”Olet syyllinen kunnes toisin todistetaan”.

Kävelykatujen ja pihakatujen lisäksi lakiin tulisi uusi kulkuväylätyyppi: pyöräkatu. Sille on määrätty mm. autoille ja raitiovaunuille maksiminopeus, mutta se ei koskisi polkupyöriä. Muutenkin polkupyöräilyn asemaa on lakiesityksessä korostettu useassa kohdassa. Ihan kiva liikkumismuoto, mutta ei sillä kulje tavarat eikä se sovellu laajamittaisesti ihmistenkään liikuttamiseen paikasta toiseen. Yksisuuntaisille ajoradoille esitetään poikkeusta, että polkupyörillä saisi ajaa kumpaan suuntaan tahansa. Kun yleinen periaate on pyrkiä uudella lainsäädännöllä parantamaan liikenneturvallisuutta, miten polkupyörien vapauttaminen liikennesäännöistä ja nopeusrajoituksista tukee sitä? Lain valmisteluun soisi osallistuvan muitakin kuin ituhippejä, mielellään sellaisia joilla on kokemusta infrastruktuurin merkityksestä ja logistiikan vaatimuksista.

No entäs sitten tämä rikosuhrimaksu? Jos abstraktin vaaran tuottamisesta liikenteessä määrätään sekä sakko että rikosuhrimaksu, niin eikö silloin samasta rikkomuksesta ole annettu kaksi rangaistusta? Jo nimensä perusteella rikosuhrimaksu tulisi määrätä rikoksesta, jossa on uhri. Ainakin näin tavallisen kansalaisen silmin asiaa tarkasteltuna.

Vaikka aihe on vakava, niin silti naurattaa lakiehdotuksen kohta alkoholia nauttineen kuljettajan kohtelusta. Ehdotuksen mukaan kuljettajan matka voitaisiin keskeyttää sellaisessa tilanteessa, että veren alkoholipitoisuus on alle rattijuopumusrajan. Ja matka voisi jatkua vasta kun elimistössä ei enää ole havaittavaa määrää alkoholia. Kyseessä olisi siis pienessä mittakaavassa määräaikainen ajokielto asiassa joka ei ole rangaistava. Miksei suoraan alenneta promillerajaa?

Uusi ehdotus tieliikennelaiksi ja lain tarkoitus näyttävätkin yhtä ristiriitaiselta kuin Kubrikin Kellopeliappelsiini-leffa: se tulkittiin väkivaltaa ihannoivaksi vaikka sanoma oli täysin päinvastainen. Elokuvan ristiriitaisuutta vielä korosti väkivallan ympäröimän sisällön ja taustalla soivan Beethovenin yhdeksännen sinfonian yhteensopimattomuus.

Autoliiton lakiesitykseen antamassa lausunnossa on hyvin kiteytetty uuden lakiehdotuksen suurin ongelma: säännöt ja rangaistukset toimivat vain, jos valtaosa liikenteessä mukana olevista kokee ne mielekkäiksi, eikä noudattaminen perustu pelkästään kiinnijäämisriskiin. 

Eipä sitä juuri paremmin enää voi sanoa. Ja kuten samassa lausunnossa todettiin myös: liikennesäännöt luovat edellytykset, mutta viime kädessä asenne ja toimintatavat ratkaisevat liikennejärjestelmän toimivuuden ja turvallisuuden.

Amen

Janne Huhtala

toimittaja

MP Maailma

Share |
© 2005-2016 Motorrad Nordic Ab